Back to Top

Arbetsmetoder

Psykoterapi

Psykoterapi innebär att man får möjlighet att reflektera kring och bearbeta sin historia - både den nuvarande och den förflutna - och att hitta nya och mer välfungerande strategier i relationen till sig själv och andra, under längre eller kortare tid, den tid som behövs helt enkelt.


Detta kan du göra individuellt eller i grupp.

Handledning

Jag erbjuder handledning individuellt eller i grupp till offentlig och privat verksamhet. Handledning kan ses som en hjälp till självhjälp för att nå de mål man satt upp.


Handledning kan innefatta såväl att lära ut en teknik som en attityd eller ett förhållningssätt. Oavsett vad, så syftar den alltid till utveckling och ökad förståelse för sig själv och andra i sin arbetsroll.


Mitt syfte är att den inlärning som sker i handledningssituationen ska ge en både emotionell och intellektuell förståelse samt leda till en utveckling inom de handleddas profession.


Chefshandledning

Att möta och leda människor i det dagliga arbetet är spännande men kan också vara en utmaning.


Handledning är ett sätt att bevara kvalitén och utveckla det professionella i dessa möten. Syftet är att fördjupa din teoretiska förankring och öka medvetenheten om ditt personliga förhållningssätt.


Handledning bidrar till ett ökat välmående och förebygger stress och utmattningstillstånd.