Back to Top

Handledning

Handledning - Individuellt eller i grupp

Innebär att man enskilt eller i grupp diskuterar yrkesspecifika problem och frågeställningar. Målet är att erbjuda ett forum för att fördjupa kunskaper och utöka skickligheten i yrkesutövandet. Man granskar sin arbetsmetodik från olika håll för att på så sätt bli mer medveten om hinder och möjligheter i den egna arbetsrollen.


Handledning innebär också en möjlighet till personlig utveckling och att se sin roll i arbetsgruppen i ett annat perspektiv. Den hjälper dig att fokusera på det som är väsentligt i ditt arbete och att se klarare på det som är svårt så att du får tillbaka arbetsron.


Handledning bidrar till ett ökat välmående och förebygger stress och utmattningstillstånd.


Individuell handledning

Ger en möjlighet att reflektera och utveckla nya strategier som för arbetet i önskad riktning. Att arbeta ensam i människovårdande yrken utgör en särskild belastning. Här kan handledning vara ett sammanhang som kan verka avlastande och ge inspiration.


Grupphandledning

Är ett effektivt sätt att utveckla både samarbete och kompetens inom en arbetsgrupp. Utifrån gruppens behov kommer vi överens om ett gemensamt fokus och en målsättning som vi jobbar mot. Det kan till exempel vara:


  • Processhandledning inom socialtjänst, kvinnojour, skola, förskola, psykiatri, habilitering och omsorg. 

  • Hitta sin roll och identitet i arbetet.

  • Att arbeta med hinder och svårigheter som uppstått i arbetsgruppen.snödroppe