Back to Top

Psykolog Lilian Stenberg

Mitt terapeutiska arbete bygger på samtalet och det förtroliga och respektfulla mellanmänskliga mötet. Min intension är både att skapa en förståelse för och en förändring av de känslomässiga problem som utgör hinder för utveckling och välbefinnande i livet.

Arbetet utgår ifrån den psykoanalytiska teoribildningen, vilket bland annat innefattar tron på att det går att hitta en mening och förståelse bakom alla tankar, beteenden och känslor vi har, även om de verkar både irrationella, ologiska och smärtsamma i nuet.

Grundinställningen är att det inom varje individ, varje arbetsgrupp, varje arbetsplats finns en stor utvecklingspotential.

Denna inställning tillsammans med vetskapen om att förståelse underlättar för att en förändring ska komma till stånd ligger som grund i all samtalsterapi, handledning och yrkesutveckling.