Back to Top

Om mig

OM MIG

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, specialist i 0klinisk psykologi och handledare enligt UHÄ:s riktlinjer.

Under de senaste tjugo åren har jag aktivt praktiserat och undervisats medveten närvaro och meditation.


Sedan 1993 har jag arbetat heltid som privatpraktiserande psykolog. Innan dess arbetade jag som psykolog inom psykiatrin, missbruksvården och Samhall Resurs AB.


Jag har en bred och mångårig erfarenhet i att bedriva psykoterapi med olika klientgrupper, och i att arbeta med olika slags handledningsuppdrag. I min specialistutbildning har jag specialistkompetens inom just bedömning och behandling, vilket är områden som är av stor vikt för mig.


När det gäller handledning har det rört sig inom ett brett spektrum från Incestgrupper och Röda Korset till Företagshälsovården och Äldrevården.


Jag bildar tillsammans med fyra andra psykologer och psykoterapeuter paraplyorganisationen Psykoterapigruppen Malmö.


Lilian