Back to Top

Psykoterapi


För konkreta problem och långsiktig utveckling.

Bearbetande ej tidsbegränsad psykodynamisk psykoterapi

För dig som vill ha tid på dig att växa och utvecklas och på så sätt bli fri från olika hinder i livet. Här läggs fokus på tankar, känslor och beteenden.


Intensiv korttidsterapi med psykodynamisk inriktning

För dig som vill arbeta fokuserat med något du upplever problematiskt. Här läggs fokus på tankar, känslor och beteenden.


Gruppsykoterapi

Att arbeta i grupp ger möjlighet att i en trygg och respektfull miljö få en direkt återkoppling på din berättelse från flera olika perspektiv samtidigt. Det är en utvecklande och väldigt speciell upplevelse.


Du kan välja mellan traditionell gruppsykoterapi och så kallade drömgrupper. I drömgrupperna utgår vi från det material vi får från dina nattliga drömmar.Snödroppe